KALİTE POLİTİKAMIZ

Bello Tekstil olarak vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, güncel teknolojileri kullanırken, müşteri beklentilerini aşan bir hizmet sunuyoruz. Bu süreçte kalite politikamızı şu adımlarla özetliyoruz:

• Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde, şirket ve birim hedeflerine ulaşılması


• Tüm süreçlerimizde ki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi


• Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal/uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasının sağlanması


• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların desteklenmesi; çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerinin artırılması


• Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle birlikte sosyal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi; sürdürebilirliği sağlayacak şekilde üretimin    gerçekleştirilmesi


• Süreçlerimizin performansını ölçümleyerek, sürekli iyileştirme sağlanması


• Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetlerin, en iyi çözüm ortağı olarak sunulması ve müşteri memnuniyetini sürekli kılacak kalite    politikasının benimsenmesi